Klachtenprocedure

PDS doet er alles aan om jouw training c.q. opleiding zo goed mogelijk te verzorgen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen, wat niet gelijk door een van onze medewerkers kan worden opgelost en waarover je een klacht hebt, dan vernemen wij dat graag van je. Om je te verzekeren van een goede afhandeling van jouw klacht heeft PDS een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat jouw visie gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Je klacht zal door PDS altijd vertrouwelijk worden behandeld. Heb je een klacht?

 1. Klacht indienen
  Je kunt jouw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Je ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Wij handelen de klacht vervolgens binnen 1 maand af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die is ondertekend door de persoon die de klacht wenst in te dienen.
 2. Afhandeling van uw klacht
  De klacht wordt onderzocht door een van de directieleden van PDS, die voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen PDS gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. Jouw klacht wordt door PDS geregistreerd middels een klachtenformulier, dat twee jaar bewaard zal worden.
 3. Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een gemotiveerde uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond verklaard wordt, wordt aangegeven welke verbeteracties PDS aanbrengt en hoe je, indien van toepassing, gecompenseerd wordt voor eventueel ontstane schade. Je ontvangt de uitspraak schriftelijk.
 4. Mediation
  Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak, kun je binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar bij ons indienen. PDS meldt de klacht vervolgens bij Margolin (Dhr. H.A. Morsing), Het Rietveld 57b, 7321 CT Apeldoorn T. +31 (0)30 – 2123660, E. info@margolin.nl. Dhr. Morsing is als mediator ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MFN), waardoor een onafhankelijke en onpartijdige mediation gegarandeerd wordt. Deze mediator zal het geschil alsnog trachten te beslechten. PDS zal de uitkomst van het mediationtraject respecteren en daarnaar handelen.
 5. Rechter
  Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak en je vindt dat ook de mediation niet het door jou gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kun je jouw klacht aan de rechter voorleggen. Uiteraard zal PDS zich schikken naar de uitspraak van de rechter.
Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op!