Privacybeleid

Privacy statement

Het is voor PDS Professional Driving Solutions B.V., hierna te noemen PDS, van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze relaties en cursisten. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. PDS verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
  • Uw toestemming in overige gevallen.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat PDS uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan PDS de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt PDS uw persoonsgegevens?

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de dienstverlening uitvoert, verstrekt PDS alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
  • Wanneer u contact heeft met PDS, via telefoon, e-mail, social media, contactformulier of vragenlijsten. Of wanneer u gebruik maakt van onze (mobiele) websites, wanneer u inlogt op uw account en wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van PDS. Dit kan via onze (mobiele) websites. De informatievoorziening is gebaseerd op uw voorkeuren, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van PDS. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die u in iedere nieuwsbrief aantreft.

Op een aantal situaties waarin PDS persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, gaan we hieronder nog wat dieper in.

Social media

PDS gaat graag in dialoog met relaties, cursisten en bezoekers van de website. PDS volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, YouTube en LinkedIn. Via het web en social media geeft PDS nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat PDS (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer PDS een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. PDS is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Cookies

PDS maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. PDS plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. PDS kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van PDS kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. PDS gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. PDS staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de websites van PDS kunt u links naar andere websites aantreffen. PDS draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Hoe lang bewaart PDS uw gegevens?

PDS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die PDS verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij PDS laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij PDS.

Wijzigingen

PDS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien PDS een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven. Een verzoek tot inzage of anonimiseren van gegevens die in de database van de website zijn opgeslagen, kunt u indienen op deze pagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop PDS persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. PDS

Wanneer u van mening bent dat PDS niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op!