Zakelijke rijders

BIS-plan rijstijltraining compact

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal geldig rijbewijs B

Deelnemers

Twee per auto

Opleidingsduur

1 dag

Doelgroep

Zakelijke rijders

Contact opnemen

 

 

 

Doelstelling

De cursist is zich bewust van de risico’s die hij in het dagelijkse wegverkeer loopt. Hij weet welke rijstijl de verkeersveiligheid bevordert. De deelnemer heeft ervaring opgedaan met de rijstijl die bijdraagt aan sociaal verkeersgedrag en resulteert in een gunstig brandstofverbruik en een verminderde kans op (letsel)schade.

Algemeen

Het BIS-plan is speciaal ontwikkeld voor de zakelijke rijders en richt zich op drie kernpunten:

 • Brandstofbesparing
 • Imagoverbetering
 • Schadereductie

Bedrijven kunnen met het BIS-plan een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten realiseren en bijdragen aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast geeft een medewerk(st)er met een sociale en goede rijstijl een mooi “visitekaartje” voor het bedrijf af.

Inhoud

Training in:

 • verkeersinzicht
 • kijktechniek
 • taal van de weg
 • timing op verkeerssituaties
 • voertuigbediening
 • voertuigbeheersing
 • houding ten opzichte van de overige weggebruikers
 • brandstofbesparend rijden

Cursuslocatie

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg.

Rapportage

Op basis van een checklist

Bijzonderheid

Voor het BIS-plan dienen steeds gelijktijdig 2 deelnemers voor dezelfde opleidingsperiode ingeschreven te worden.

Meer weten over onze rijopleidingen? Zie ook de opleidingen tot brandweerchauffeur, directiechauffeur, ambulancechauffeur, winterveiligheidstraining, rijangstbegeleiding en escape driving.

Nieuwsbrief