Zakelijke rijders

BIS-plan rijstijltraining niveau 2

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal PDS BIS-1

Deelnemers

Twee per auto

Opleidingsduur

2 dagen

Doelgroep

Zakelijke rijders, minimaal in het bezit van PDS BIS-1.

Doelstelling

De cursist is in staat zijn rijstijl dusdanig aan te passen aan de weg- en verkeerssituatie dat hij onder wisselende (beroepsafhankelijke) omstandigheden een vlotte, defensieve, en verkeersveilige rijstijl kan tonen.

Algemeen

Het BIS-plan is speciaal ontwikkeld voor de zakelijke rijders en richt zich op drie kernpunten:

 • Brandstofbesparing
 • Imagoverbetering
 • Schadereductie

Bedrijven kunnen met het BIS-plan een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten realiseren en bijdragen aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast geeft een medewerk(st)er met een sociale en goede rijstijl een mooi “visitekaartje” voor het bedrijf af.

Inhoud

Training in:

 • bochtentechniek
 • inhaaltechniek
 • kijktechniek
 • verkeersinzicht
 • taal van de weg
 • waarnemingsvermogen
 • anticipatievermogen
 • integratie beroepsafhankelijke belangen

Cursuslocatie

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg.

Rapportage

Op basis van een checklist

Bijzonderheid

Voor het BIS-plan dienen steeds gelijktijdig 2 deelnemers voor dezelfde opleidingsperiode ingeschreven te worden.