Risicogebieden

Module Defensive Driving

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal geldig rijbewijs categorie B (personenauto)

Deelnemers

Maximaal 2 per auto

Opleidingsduur

2 dagen

Doelgroep

Personen die in landen met een verhoogd veiligheidsrisico werkzaamheden (gaan) verrichten.

Doelstelling

De deelnemer is zich na de training bewuster van de (persoonlijke)veiligheidsrisico`s tijdens verplaatsingen met een auto en is in staat de belangrijkste passende veiligheidsmaatregelen toe te passen.

Locatie(s)

Deze opleiding vindt plaats op de openbare weg.