Zakelijke rijders

WegWijzer

Opleidingsinformatie

Opleidingsduur

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een unieke gebruiker-ID en wachtwoord welke maximaal 3 maanden en maximaal 20 uur geldig zijn.

Doelgroep

Het modulepakket WegWijzer is speciaal door PDS ontwikkeld voor de automobilist die al wat langer in het bezit is van het rijbewijs en zijn kennis over de actuele regelgeving en de nieuwste ontwikkelingen op verkeergebied up to date wil houden.

Ervaring leert ons dat onvoldoende kennis het risico van verkeersgevaarlijk rijgedrag met zich meebrengt. Lang niet alle aanrijdingen ontstaan door bewust verkeerd rijgedrag. Ook onbewust fout rijgedrag en twijfel bij het nemen van beslissingen zijn serieuze ongevalveroorzakers. De bestuurder die goed op de hoogte is van de regels kan sneller en beter beslissen. Hij neemt daardoor veiliger deel aan het verkeer en kan risicovolle situaties eerder en beter beoordelen. En door Het Nieuwe Rijden toe te passen draagt de bestuurder tevens bij aan de reductie van CO2-uitstoot.

Doelstelling:

Na het volgen van het modulepakket WegWijzer

 • is de deelnemer in staat aan te geven wat onder veilig rijden wordt verstaan;
 • weet de deelnemer hoe de voertuigcontrole uitgevoerd moet worden;
 • draagt de deelnemer kennis van de zaken die voor de verkeersveiligheid van belang zijn;
 • is de deelnemer op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en alle belangrijke, recente wijzigingen daarin;
 • heeft de deelnemer kennis genomen van de belangrijkste rijprocedures;
 • weet de deelnemer wat Het Nieuwe Rijden inhoudt;
 • kent de deelnemer de risicofactoren in het verkeer;
 • is de deelnemer in staat zijn rijstijl positief aan te passen.

Inhoud:

Het modulepakket WegWijzer bestaat uit de volgende modules:

 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersregels
 • Het Nieuwe Rijden
 • Recent aangepast

In de modules worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Ongevalsoorzaken en –factoren
 • Voertuigeigenschappen en weggedrag
 • Zomer- en winterbanden
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Voertuigcontrole
 • Uitzicht en spiegelafstelling
 • Zithouding, stuurhouding, gebruik gordel en hoofdsteun
 • Wegen
 • Bebakening & markeringen
 • Bochten
 • Autosnelwegen
 • Menselijke factoren
 • Reactietijd, remweg en stopafstand
 • Handelingscyclus
 • Kijktechniek
 • Factoren die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
 • Verkeersinzicht
 • Hoe te handelen bij een ongeval
 • Weer en verkeer
 • Belangrijkste bepalingen Wegenverkeerswet 1994
 • Belangrijkste bepalingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Belangrijkste bepalingen Voertuigreglement
 • Het Nieuwe Rijden
 • Belangrijke recente wijzigingen of aanpassingen op verkeersgebied