Algemeen

Specialist en niet concurrerend met uw werkzaamheden!

Wij richten ons op het verzorgen van voortgezette en specialistische rij- en securityopleidingen en voeren geen (neven)werkzaamheden uit die concurreren met uw werkzaamheden. Ons belang is dus altijd uw belang!

Studiekosten & scholingsuitgaven

Bedrijven kunnen gemaakte kosten voor scholingsuitgaven ten laste brengen van de fiscale winst.

Particulieren kunnen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor fiscale aftrek in verband met gemaakte studiekosten of scholingsuitgaven. Dit kan afhankelijk van uw situatie resulteren in een aanzienlijke belastingteruggave.

Raadpleegt u de Belastingdienst voor de exacte regeling(en) en mogelijkheden.

Overeenkomst

Een overeenkomst met PDS komt op de volgende wijze tot stand:

 • Via internet:
  PDS ontvangt, via de website van PDS, een door de opdrachtgever volledig ingevuld en bevestigd inschrijfformulier (kies op deze website de door u gewenste opleiding of training en klik op de pagina op ‘inschrijven’).
 • Door acceptatie van een offerte:
  PDS ontvangt de door PDS uitgebrachte offerte, door de cliënt geaccordeerd en ondertekend, retour.

Op alle overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U treft deze aan op deze website.

Klachtenprocedure

PDS doet er alles aan om uw training c.q. opleiding zo goed mogelijk te verzorgen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen, wat niet gelijk door een van onze medewerkers kan worden opgelost en waarover u een klacht heeft, dan vernemen wij dat graag van u. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft PDS een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Uw klacht zal door PDS altijd vertrouwelijk worden behandeld. Heeft u een klacht?

 1. Klacht indienen
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen 1 maand af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.
 2. Afhandeling van uw klacht
  De klacht wordt onderzocht door een van de directieleden van PDS, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen PDS gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. Uw klacht wordt door PDS geregistreerd middels een klachtenformulier, dat twee jaar bewaard zal worden.
 3. Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een gemotiveerde uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond verklaard wordt, wordt aangegeven welke verbeteracties PDS aanbrengt en hoe u, indien van toepassing, gecompenseerd wordt voor eventueel ontstane schade. U ontvangt de uitspraak schriftelijk.
 4. Mediation
  Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar bij ons indienen. PDS meldt de klacht vervolgens bij Margolin (Dhr. H.A. Morsing), Het Rietveld 57b, 7321 CT Apeldoorn T. +31 (0)30 – 2123660, E. info@margolin.nl. Dhr. Morsing is als mediator ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MFN), waardoor een onafhankelijke en onpartijdige mediation gegarandeerd wordt. Deze mediator zal het geschil alsnog trachten te beslechten. PDS zal de uitkomst van het mediationtraject respecteren en daarnaar handelen.
 5. Rechter
  Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak en u vindt dat ook de mediation niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u uw klacht aan de rechter voorleggen. Uiteraard zal PDS zich schikken naar de uitspraak van de rechter.