Geschiedenis

Onze geschiedenis gaat al meer dan 25 jaar terug. Wij zijn de grondlegger geweest van voortgezette en specialistische rij- en securityopleidingen voor de commerciële markt.

Initiatiefnemer voor de onafhankelijke CCV-D1 en CCV-D2 certificering

In 2002 hebben wij het initiatief genomen om te komen tot een onafhankelijke examinering en certificering van de opleidingen voor directiechauffeurs. De daaruit voortgekomen CCV-D1 en CCV-D2 examinering en certificering wordt nu branchebreed gewaardeerd en als norm gehanteerd. De kwaliteit van zowel de opleidingen als de bijbehorende examens wordt nauwlettend gevolgd en gewaarborgd door het College van Deskundigen van de CCV. Vanaf de oprichting (2003) hebben wij zitting in dit College.

Krachten gebundeld

Op 1 januari 2013 hebben wij, Interseco Training Services en Professional Driving Solutions, de krachten gebundeld en zijn we verder gegaan onder de naam PDS Interseco B.V. Door die samenvoeging is een nog hoger gekwalificeerd en gespecialiseerd opleidingsinstituut ontstaan, waarbij alle kennis en expertise via één loket kon worden aangeboden.

PDS Interseco B.V. wordt PDS Professional Driving Solutions B.V.

In augustus 2016 is onze naam gewijzigd in PDS Professional Driving Solutions B.V, of kortweg PDS. Een naam die gelijk aangeeft wat u van ons kunt verwachten. Wij hebben een uniek en ongeëvenaard goed track record opgebouwd als betrouwbare, innovatieve, slagvaardige en flexibele opleider. Ontwikkelingen in de markt worden door ons op de voet gevolgd en wij zijn als geen ander in staat om deze te vertalen naar zeer praktijkgerichte opleidingen en trainingen.