Zakelijke rijders

BIS-plan rijstijltraining niveau 1

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal geldig rijbewijs B (personenauto)

Deelnemers

Twee per auto

Opleidingsduur

2 dagen

Doelgroep

Zakelijke rijders

Doelstelling

De cursist is zich bewust van de risico’s die hij in het dagelijkse wegverkeer loopt. Hij toont dat hij onder wisselende (beroepsafhankelijke) omstandigheden een defensieve en verkeersveilige rijstijl kan hanteren. De deelnemer heeft een rijstijl die resulteert in een gunstig brandstofverbruik, bijdraagt aan het goede imago van het bedrijf dat hij vertegenwoordigt en een verminderde kans op (letsel)schade.

Algemeen

Het BIS-plan is speciaal ontwikkeld voor de zakelijke rijders en richt zich op drie kernpunten:

 • Brandstofbesparing
 • Imagoverbetering
 • Schadereductie

Bedrijven kunnen met het BIS-plan een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten realiseren en bijdragen aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast geeft een medewerk(st)er met een sociale en goede rijstijl een mooi “visitekaartje” voor het bedrijf af.

Inhoud

Training in:

 • verkeersinzicht
 • kijktechniek
 • taal van de weg
 • waarnemingsvermogen
 • anticipatievermogen
 • timing op verkeerssituaties
 • voertuigbediening
 • voertuigbeheersing
 • houding ten opzichte van de overige weggebruikers
 • brandstofbesparend rijden

Cursuslocatie

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg.

Rapportage

Op basis van een checklist

Bijzonderheid

Voor het BIS-plan dienen steeds gelijktijdig 2 deelnemers voor dezelfde opleidingsperiode ingeschreven te worden.