Directiechauffeurs

CCV-D2 Voortgezette rijopleiding directiechauffeur

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een geldig CCV-D1 certificaat.

Deelnemers

Maximaal twee per auto

Opleidingsduur

5 dagen (inclusief CCV-D2 examen)

Tarief

Op aanvraag

Doelgroep

Zij die werkzaam zijn of werkzaamheden (gaan) verrichten in de functie van:

 • directiechauffeur
 • persoonsbeveiliger

Doelstelling

De cursist:

 • toont dat de kijktechniek, het verkeersinzicht, het waarnemings- en
  anticipatievermogen en de rijtechniek op een goed niveau zijn
 • kan op calamiteiten anticiperen en reageren
 • heeft een goede beslissingsvaardigheid
 • heeft een goede voertuigbediening en –beheersing
 • behoudt ook in complexe verkeerssituaties een veilige, vlotte en comfortabele rijstijl
 • kan een goed routeplan maken en juist uitvoeren

Inhoud

 • verdieping kijktechniek
 • uitbreiding rem- en stuurtechnieken
 • uitwijktechnieken
 • krachtenbeheersing
 • rijden van bochtlijnen
 • inhaalprocedure
 • basis inhaaltechniek
 • beslissingsvaardigheid
 • multitasking
 • het maken van een routeplan
 • in- en uitstapprocedures

Cursuslocatie(s)

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg.

Rapportage

Schriftelijk en in gedetailleerde vorm.

Examinering en certificering / diploma

Het examen voor de PDS CCV-D2, voortgezette rijopleiding directiechauffeur, wordt door de CCV afgenomen. Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt door de CCV het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur afgegeven.

Startlocatie examen

De examenlocatie wordt op de dag voorafgaand aan het examen door de CCV opgegeven.