Directiechauffeurs

D3 Specialistische rijopleiding directiechauffeur

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal PDS CCV-D2

Deelnemers

Maximaal twee per auto

Opleidingsduur

4 dagen

Tarief

Op aanvraag

Doelgroep

Zij die werkzaam zijn in de functie van:

 • directiechauffeur
 • persoonsbeveiliger

Doelstelling

De cursist:

 • toont dat de kijktechniek, het verkeersinzicht, het waarnemings- en anticipatievermogen, de rijtechniek en de stressbestendigheid op een uitstekend niveau zijn
 • heeft een zeer goede voertuigbediening en –beheersing
 • rijdt met groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • is in staat een offensief tolerante rijstijl toe te passen

Inhoud

 • maximalisering van kijktechniek en verkeersinzicht
 • verhogen van waarnemings- en anticipatievermogen
 • verdieping van inhaaltechniek
 • toepassen van bochtentechniek en bochtlijnen onder verzwaarde omstandigheden
 • verbeteren van de voertuigbeheersing onder verzwaarde omstandigheden
 • aanscherpen voertuigbediening
 • uitbreiden multitasking
 • aanleren van observatietechnieken
 • herkennen van gevaar/risico
 • signaleren, herkennen en kwijtraken van een volger
 • risicovermijdend (rij)gedrag

Cursuslocatie(s)

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg.
Er wordt tijdens deze opleiding drie dagen gereden in Duitsland.

Rapportage

Schriftelijk en in gedetailleerde vorm.

Bijzonderheid

Maximaal drie trainingsdagen van de PDS D3 kunnen als applicatiedagen bij de CCV worden aangemeld i.v.m. de geldigheid van uw certificaat.

Examinering en certificering

Het CCV examineert geen specialistische rijopleidingen directiechauffeur. PDS toetst daarom intern alle instructieonderdelen. Bij een voldoende resultaat wordt het PDS D3 Certificaat Directiechauffeur uitgereikt