Directiechauffeurs

D4 Voortgezette specialistische rijopleiding directiechauffeur

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal PDS D3

Deelnemers

Minimaal 6 deelnemers

Opleidingsduur

3 dagen (inclusief examen)

Doelgroep

Zij die werkzaam zijn in de functie van directiechauffeur of persoonsbeveiliger.

Doelstelling

De cursist:

 • toont dat zijn voertuigbediening en –beheersing, rijtechnieken en stressbestendigheid op een uitstekend niveau zijn
 • toont een zeer goede beslissingsvaardigheid
 • rijdt met groot verantwoordelijkheidsgevoel

Inhoud

 • sturen en uitwijken op nat en glad wegdek
 • stuur-, rem- en uitwijktechnieken zowel solo als in combinatie met andere voertuigen
 • reageren op overstuur of onderstuur
 • handelen bij aquaplaning
 • rijden van bochten met hogere snelheden
 • uitwijken met hoge snelheden
 • werking van veiligheidssystemen zoals ABS en ESP
 • handelen in noodsituaties (te hard een bocht in / met een of meerdere wielen in de berm)
 • handelen als je wordt klem gereden door andere weggebruiker
 • 180° slip achterwaarts

Cursuslocatie(s)

De cursus wordt verzorgd op een afgesloten oefenlocatie.

Rapportage

Schriftelijk en in gedetailleerde vorm

Examinering en certificering

Deze opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Dit examen wordt intern door
PDS afgenomen en bij het behalen van een voldoende resultaat wordt het PDS D4 certificaat directiechauffeur uitgereikt.

Locatie examen

De afgesloten oefenlocatie waar ook de opleiding plaats vindt.