Directiechauffeurs

Introductie persoonsbeveiliging voor de directiechauffeur

Opleidingsinformatie

Aanvangsniveau

Minimaal PDS CCV-D1

Deelnemers

4 deelnemers, maximaal twee per auto

Opleidingsduur

2 dagen

Tarief

Op aanvraag

Doelgroep

Directiechauffeurs die meer kennis van / of inzicht in het vak van persoonsbeveiliger willen hebben.

Doelstelling

De cursist toont dat hij de basisbeginselen van persoonsbeveiliging kan toepassen en kent de belangrijkste ‘do’s en don’ts’ met betrekking tot persoonsbeveiliging. Hij toont dat zijn rijniveau minimaal voldoet aan de einddoelstellingen van de PDS CCV-D1 rijopleiding.

Inhoud

  • theorie persoonsbeveiliging en preventieve observatie
  • theorie kennismaking met terrorisme en basisformaties
  • tactische instructie beveiligend rijden met back-up voertuig
  • praktische oefening hotel / restaurant bezoek VIP
  • praktische oefening bezoek winkelcentrum door VIP
  • procedures bij risicovolle situaties
  • in- en uitstapprocedures
  • onderhoud eerder bereikt rijniveau

Cursuslocatie(s)

Deze opleiding wordt verzorgd op de openbare weg. Daarnaast wordt voor diverse oefeningen gebruik gemaakt van winkelcentra en hotels / restaurants.

Rapportage

Op basis van een checklist.

Bijzonderheid

De inhoud van deze opleiding is door de CCV goedgekeurd om als zgn. theorie-applicatiedag te worden aangemeld i.v.m. de geldigheid van uw CCV-D1 of CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur.

Per geldigheidsperiode van uw certificaat, mag één van de drie verplichte applicatiedagen  een theorie-applicatiedag zijn.