Sollicitantenbank

De PDS sollicitantenbank: wanneer u werk zoekt of aanbiedt!

PDS heeft een groot netwerk en wordt met enige regelmaat benaderd door partijen in de markt die, al dan niet voor een vast dienstverband, op zoek zijn naar professioneel opgeleide directiechauffeurs en/of (persoons)beveiligers. Aan de andere kant hebben wij veel vraag naar werk door personen die een opleiding als directiechauffeur of (persoons)beveiliger hebben gevolgd.

Wie kan er gebruik maken van de PDS Sollicitantenbank?

Alleen indien u bij PDS één of meerdere professionele rijopleidingen heeft gevolgd bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden voor de sollicitantenbank.

Hoe werkt het?

Via een mail aan info@pds-rijopleidingen.com maakt u kenbaar dat u opgenomen wenst te worden in de sollicitantenbank. Als bijlage dient u bij de mail een korte CV met uw gegevens, vooropleiding en relevante werkervaring te voegen. In de mail dient u tevens onderstaande verklaring op te nemen:
Ik verklaar er geen bezwaar tegen te hebben dat PDS mijn CV en de (rij)rapportage(s) van de door mij gevolgde rij- en/of persoonsbeveiligingsopleiding(en) verstrekt aan partijen die daarom verzoeken, voor zover die informatie wordt verstrekt vanwege het feit dat de vragende partij een vacature, dan wel tijdelijke werkzaamheden op dit gebied, wenst in te vullen. De toestemming geldt tot het moment dat ik deze, via een mail aan info@pds-rijopleidingen.com, weer intrek.’

Op verzoek ontvangt de vragende partij van PDS de informatie van alle personen in de sollicitantenbank die voldoen aan de criteria die de partij stelt. De naam en adresgegevens (met uitzondering van de woonplaats) worden niet aan de vragende partij verstrekt. Indien de vragende partij geïnteresseerd is in een gesprek met u, zal het contact door PDS tot stand worden gebracht.

Wanneer u niet meer op zoek bent naar werk, dient u zich uit te schrijven. Dit om te voorkomen dat vragende partijen teleurgesteld moeten worden.

Wat kost het?

Daar kunnen we kort over zijn: het kost u helemaal niets.
We bieden dit als een extra service aan voor onze cursisten.

Hoe groot is de kans op succes?

Dit is van een groot aantal factoren afhankelijk. Zo zijn opleidingsniveau, vooropleiding, werkervaring, maar ook zeker de marktomstandigheden, uw woonplaats en uw inkomenswensen van belang. Het aantal vacatures is zeer beperkt en de vraag naar werk overstijgt het aanbod. Uw kans op succes wordt natuurlijk groter wanneer u aan alle gestelde eisen kunt voldoen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de sollicitantenbank kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.