Doorstart theorie- en praktijkexamens directiechauffeur CCV-D1 en D2

De CCV blijft ook na 1 januari 2021 theorie- en praktijkexamens afnemen voor het certificaat van directiechauffeur. Dit besluit is per brief op 23 oktober 2020 aan ons kenbaar gemaakt. Wij zijn zeer blij met het besluit dat de CCV onafhankelijke examens voor CCV-D1 en CCV-D2 blijft verzorgen.

Besluit genomen voor doorstart

Dit besluit is genomen in overleg met opleiders, College van Deskundigen en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nadat de branche nadrukkelijk de wens heeft geuit om de examens te behouden, aangezien de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 van grote waarde zijn voor de branche.

De voorgeschiedenis

 • 2019: onderzoek naar voortzetten examens
  Eerder was besloten om de theorie- en praktijkexamens voor directiechauffeur per 1 januari 2020 te beëindigen. In 2019 onderzocht het CBR samen met een werkgroep bestaande uit opleiders hoe het examen voor directiechauffeur kon blijven bestaan. De werkgroep keek kritisch naar de inhoud van het programma, de inhoud van het examen en de certificering van opleiders om de kwaliteit te blijven garanderen. Ook werden meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie en een andere uitvoerende instantie.
  Ondanks alle inspanningen werd geen overeenstemming bereikt over het onafhankelijk
  examineren en het behouden van de vrijstelling voor de chauffeurspas Taxi. Daarom bleef het CBR ook in 2020 de examens afnemen.
 • 2020: verzoek opleiders
  In mei 2020 is er vanuit de opleiders voor directiechauffeur een onderbouwd verzoek gekomen voor het heroverwegen van de beslissing om te stoppen met het afnemen van de theorie- en praktijkexamens voor directiechauffeur.
  Het CBR keek vervolgens nogmaals naar de uitkomst van het onderzoek, de gesprekken met het ministerie en het verzoek. De signalen vanuit de branche, waaronder de waarde die de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 hebben in het werkveld, zijn van grote invloed geweest voor het CBR om te beslissen om toch door te gaan met het afnemen van de examens. Immers, kandidaten die een CCV-certificaat hebben worden door de sector als een professionele directiechauffeur gewaardeerd.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande bericht een vraag of wilt u meer informatie. Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op!